Κιβωτός

"Στήν ἐποχή τῆς ἀπιστίας

  μόνη σανίδα σωτηρίας

  ἡ Κιβωτός τῆς Ἐκκλησίας"ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ( ΤΕΥΧΟΣ 83 )

Η ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΖΑ

 

                            ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ                            

Καλῶς  ἤλθατε στήν ἰστοσελίδα τοῦ περιοδικοῦ «Κιβωτός»!

   Τό περιοδικό «Κιβωτός» εἶναι ἔκδοση τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας καί ἀπευθύνεται πρός ὅλους τούς νέους καί τίς νέες καί ὄχι μόνον. Ἀπεθύνεται καί πρός ὅσους αἰσθάνονται νέοι καί θέλουν νά ἐπικοινωνοῦν μέ τούς νέους.

   Ἡ ἰστοσελίδα προσφέρεται τώρα ἀναβαθμισμένη καί ἀνανεωμένη. Φυσικά ἐπαναπροδιορίζουμε τούς στόχους μας.

   Πρῶτος στόχος εἶναι ἡ ἄμεση ἐπικοινωνία μέ τούς ἀποφοίτους τῶν Κατηχητικῶν μας σέ ὁποιοδήποτε σημεῖο τῆς γῆς καί ἄν βρίσκονται. Εἶναι μεγάλο πρᾶγμα νά μποροῦμε κάθε στιγμή νά ἐπικοινωνοῦμε ἄμεσα καί χωρίς καθυστέρηση μέ τά συγχρονα μέσα ἐπικοινωνίας.

   Αὐτή τή δυνατότητα ἄς τήν ἀξιοποιήσουμε ὄσο μποροῦμε.

   Φυσικά θά δεχόμαστε μηνύματα, συνεργασίες καί κριτική ἀπό κάθε καλοπροαίρετο ἐπισκέπτη, πού θά τηρεῖ τούς κανόνες καλῆς ἐπικοινωνίας καί σεβασμοῦ πρός τούς ἄλλους.

   Δεύτερος στόχος εἶναι νά προσφέρουμε ὑλικό κατάλληλο γιά κατήχηση.

   Καταλαβαίνουμε ὅτι τό ἐγχείρημα εἶναι πολύ τολμηρό καί ἀπαιτεῖ γνώσεις καί προσπάθειες πού ξεπερνοῦν τίς δυνάμεις καί δυνατότητές μας. Θά προσπαθήσουμε ὅμως νά κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε, ἐλπίζοντας στήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καί στήν συμπαράσταση καί συνεργασία ἐμπείρων κατηχητῶν καί κατηχητριῶν πού ἀσφαλῶς θά ἐνδιαφερθοῦν καί θά προθυμοποιηθοῦν νά βοηθήσουν.

   Σᾶς καλωσορίζουμε λοιπόν στην ἀνανεωμένη ἰστοσελίδα τῆς «Κιβωτοῦ» καί εὐχόμαστε καλή συνεργασία.

   Σᾶς περιμένουμε μέ πολλή ἀγάπη, χαρά καί σεβασμό

   

   Περιοδικό ΚΙΒΩΤΟΣ