ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

αναρτήθηκε στις 6 Ιουν 2011, 4:39 π.μ. από το χρήστη π. Γεώργιος Μπίζας

 Ἀγαπητοί μας φίλοι,

Χαίρετε πάντοτε.

Ἦρθε ὁ Ἰούνιος! Ὅπως ἔχουμε πεῖ, κάθε μῆνα θα ἐπικοινωνοῦμε καί θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά ποῦμε αὐτά πού μᾶς ἐνδιαφέρουν, μᾶς ἀπασχολοῦν, ἀλλά καί  μᾶς ὠφελοῦν. 

Μετά τό ἄγχος τῶν ἐξετάσεων θά πάρουμε μιά ἀνάσα καί θά ξεκουρασθοῦμε. Τώρα πλέον εἴμαστε ξένοιαστοι ἀπό διαβάσματα καί ἄλλες ὑποχρεώσεις πού τόσο μᾶς ταλαιπωροῦν. Βέβαια γιά νά λέμε τήν ἀλήθεια, οἱ φοιτητές βρίσκονται σέ ἔνταση, διότι τώρα ἔχουν ἐξετάσεις. Τί νά κάνουμε; Εὔχόμαστε καί παρακαλοῦμε τόν Θεόν νά ἔχουν ἐπιτυχία.

Τό καλοκαίρι εἶναι  πάντα περίοδος ἀναπαύσεως καί χαλαρώσεως. Ποτέ ὅμως δέν πρέπει να ξεχνοῦμε ὅτι καί τό καλοκαίρι ἔχουμε νά κάνουμε πολλά πράγματα πού θά μᾶς ὠφελήσουν καί θά μᾶς βοηθήσουν. Ποτέ δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι ὁ χρόνος εἶναι πολύτιμος καί ἐπιβάλλεται νά τόν ἀξιοποιήσουμε. Ἀξιοποίηση δέν σημαίνει νά εἴμαστε διαρκῶς πάνω ἀπό ἕνα βιβλίο. Μποροῦμε νά ἀξιοποιοῦμε τόν χρόνο καί παίζοντας καί ἀπολαμβάνοντας τή φύση καί ἀσχολούμενοι μέ εὐχάριστα καί ὠφέλιμα ἀθλήματα. Τό κολύμπι, ἡ ὀρειβασία, τό τρέξιμο καί πολλά ἄλλα καί εὐχάριστα εἶναι καί πολύ ὠφέλιμα. Ἄν κανείς μπορεῖ νά ἐργάζεται καί νά ἐξασφαλίζει τό χαρτζιλίκι του δέν εἶναι ἅμαρτία. Ἐπίσης πολύ καλό εἶναι νά προσφέρουμε κάποια  βοήθεια στό σπίτι, στή μητέρα, ἤ στό κατάστημα, τήν ἐργασία τοῦ πατέρα. Μή ξεχνοῦμε ὅτι «ἡ ἀργία εἶναι μήτηρ πάσης κακίας».

Ἄν θέλετε, νά ἔχετε στό νοῦ σας τώρα τό καλοκαίρι ἕνα σπουδαῖο σύνθημα πού μᾶς δίδει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Σε κάποια ὁμιλία του γράφει τά ἑξῆς: «Πάντων ἀπόλαυσον, μόνον ἁμαρτίας ἀπόστηθι». Ἀπόλαυσέ τα ὅλα, μόνον ἀπό τήν ἁμαρτία ἀπομακρύνσου.

Μακρυά λοιπόν ἀπό τήν ἁμαρτία καί κοντά στό Χριστό. Ἐκεῖ θά βροῦμε τήν εἰρήνη, τή  χαρά, τήν ἀληθινή εὐτυχία.

Τέλος βρισκόμαστε στήν εὐχάριστη θέση νά σᾶς ἀναγγείλουμε ὅτι τό περιοδικό μας Κιβωτός θά σᾶς κάνει παρέα τό καλοκαίρι. Σέ λίγες ἡμέρες κυκλοφορεῖ τό τεῦχος τοῦ Ἰουνίου μέ πολύ ἐνδιαφέροντα θέματα καί κάποιες ἐκπλήξεις. Μία ἀπό τίς ἐκπλήξεις εἶναι τό ἄρθρο γιά τή ζωή καί τό μαρτύριο ἑνός Τούρκου πού ἔγινε Χριστιανός καί ἔμαρτύρησε γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Περισσότερα θα δῆτε στό τεῦχος τοῦ Ἰουνίου.

   Τό καλοκαίρι μᾶς δίδει την εὐκαιρία να πᾶμε κατασκήνωση. Εἶναι μια ἐξαιρετική εὐκαιρία καί δεν πρέπει νά τή χάσουμε. Καλή κατασκήνωση λοιπόν για ὅσους μποροῦν καί νά τή χαροῦν. Ἄς μᾶς στείλουν καί καμιά ἐπιστολή με τά νέα τους.  

Κάτι ξεχάσαμε. Τό περιοδικό ἔχει καί κάποια ἄλλη ἔκπληξη πού θά χαροποιήσει ὅσους ἀσχολοῦνται μέ τή φωτογραφία. Θά τή δεῖτε μόλις ἀνοῖξτε τό περιοδικό στή σελ. 2.

Καλό, δημιουργικό, ξέγνοιαστο καί εὐχάριστο καλοκαίρι.

Μέ πολλή χριστιανική ἀγάπη

Περιοδικό Κιβωτός

Comments