ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

αναρτήθηκε στις 9 Μαΐ 2011, 12:00 μ.μ. από το χρήστη π. Γεώργιος Μπίζας
                                                 Καλαμάτα 9 Μαΐου 2011

‘Αγαπητοί φίλοι,
   Μέ τήν ἐπιστολή αὐτή πού θά δημοσιεύεται κάθε μῆνα θέλουμε νά προσθέσουμε στήν ἱστοσελίδα μας ἕναν ἐπί πλέον τρόπο ἐποικοινωνίας καί ἐνημέρωσής σας  καί σκοπεύει νά ἀναπληρώνει ὅσο γίνεται τήν ἔλλειψη τοῦ Κατηχητικοῦ.
    Ἡ παροῦσα ἐπιστολή ἐπιδιώκει τρία πράγματα:
   α) Ἐνημέρωση γιά τά δρώμενα τῶν Κατηχητικῶν,
 β) Τίς πανελλήνιες ἐξετάσεις πού θά δώσουν οἱ ἀπόφοιτοι τοῦ Λυκείου καί
    γ) Ἕνα ἐπίκαιρο μήνυμα ἀπό τό Συναξάρι τῆς Ἐκκλησίας μας.
   Ἀναλυτικώτερα:
    α)  Ἔγινε καί τό τελευταῖο μάθημα τοῦ Κατηχητικοῦ μας τό περασμένο Σάββατο μέ θέμα τό «Χριστός Ἀνέστη-Ἀληθῶς Ἀνέστη». Κατά πόσον πιστεύουμε στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί τί ἐπιχειρήματα ὑπάρχουν πού μᾶς βοηθοῦν νά πιστεύουμε. Μελετήσαμε τήν πορεία στούς Ἐμμαούς καί τήν πίστη τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ. Ἐξετάσαμε ἐπίσης καί τήν στάση τοῦ Θωμᾶ καί εἴδαμε ὅτι ἡ πίστη τοῦ Θωμᾶ στόν Ἀναστάντα Κύριο ἀποτελεῖ τό πιό ἰσχυρό ἐπιχείρημα γιά ὅλους τούς δυσπίστους ὅλων τῶν αἰώνων.
   Ἀποχαιρετηθήκαμε καί συμφωνήσαμε νά ἐπικοινωνοῦμε καί τό καλοκαίρι μέ τό ἡλεκτρονικό ταχυδρομεῖο.
   Χθές ἐπίσης ἔγινε μέ μεγάλη συμμετοχή ὅλων τῶν Κατηχητικῶν τῶν Ἐνοριῶν ἡ γιορτή λήξης τῶν μαθημάτων. Εἰς αὐτήν ἦταν παρών καί ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος μίλησε, εὐλόγησε τά παιδιά, τούς Κατηχητές καί τίς Κατηχήτριες καί ἔδωσε εὐχές  γιά τό καλοκαίρι καί μοίρασε τά ἐνθύμια.

   β)  Ἡ ἀγωνία τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων εἶναι κάτι πού μᾶς συνέχει ὅλους, ὅσοι ἀγαποῦμε τά παιδιά καί θέλουμε νά προοδεύσουν.  Ἔχουμε ἀναφερθεῖ καί ἄλλοτε στό θέμα. Σήμερα θέλουμε νά ποῦμε στούς πολύ ἀγαπητούς ὑποψηφίους ὅτι θά τούς συμπαρασταθοῦμε ὅσο μποροῦμε μέ τή σκέψη καί τήν προσευχή καί θά μοιρασθοῦμε τήν ἀγωνία τους κατά τό δυνατόν.
   Εὐχαρίστως γνωρίζουμε εἰς τούς ἐνδιαφερομένους ὅτι εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μεσσηνίας ἐπισήμως θά ὑπάρχουν οἱ ἑξῆς εὐκαιρίες γιά τούς διαγωνιζομένους εἰς τίς πανελλήνιες ἐξετάσεις.
   * Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό μας Ναό τῆς Ὑπαπαντῆς τήν παραμονή τῶν ἐξετάσεων, δηλαδή τό πρωΐ τῆς Τετάρτης 11 Μαΐου εἰδικά γιά τούς ὑποψηφίους καί καλό εἶναι νά συμμετάσχουν ὅλοι καί νά προσευχηθοῦν.
  * Θά γίνῃ εἰδική παράκληση εἰς τόν νεοαναγνωρισθέντα ἅγιον ἀπό τό Πατριαρχεῖον Ἐφραίμ. Καί αὐτή ἡ παράκληση θά ἐνταχθεῖ στήν προσπάθεια νά συμμερισθοῦμε τόν ἀγῶνα τῶν ὑποψηφίων. Ὅσοι θέλουν μποροῦν νά βρίσκονται στό Μητροπολιτικό Ναό Τετάρτη ἀπόγευμα ὥρα 6.30 πού θά γίνει ἡ παράκληση.

   Εἰς τούς ἀγαπητούς ἀποφοίτους πού θά δώσουν ἐξετάσεις τούς εὐχόμαστε καλή ἐπιτυχία καί θέλουμε νά τούς ποῦμε δυό μόνο λόγια. Νά μή ἀγχόνονται γιά τίς ἐξετάσεις. Νά τά ἀφήσουν ὅλα στό χέρι τοῦ Θεοῦ καί νά γνωρίζουν ὅτι ὁ Θεός πού φροντίζει γιά ὅλα θά εἶναι μαζί τους καί θά τούς δώσει ὅ,τι εἶναι καλλίτερο.  Ὁ Θεός δέν κάνει λάθη. Περισσότερα μποροῦμε νά συζητήσουμε μετά τίς ἐξετάσεις.


   Δύο ἀκόμη ἀνακοινώσεις παρακαλοῦμε νά ἔχετε ὑπ᾽ ὄψη σας.

    Ἡ πρώτη εἶναι ὅτι ὅσοι καί ὅσες θέλετε μπορεῖτε νά στείλετε τό μικρό σας ὄνομα γιά νά τό μνημονεύσουμε στή θεία Λειτουργία πού θά γίνει τήν παραμονή τῶν ἐξετάσεων καί νά παρακαλέσουμε τόν Θεόν νά ἔχετε καλή ἐπιτυχία στίς ἐξετάσεις. Τό ὄνομα θά τό στείλετε γιά συντομία στό email τοῦ περιοδικοῦ μας πού εἶναι:
ekivotos@ekivotos.gr

Ἡ δεύτερη ἀνακοίνωση εἶναι ὅτι, ἄν θέλει ὁ Θεός, τό ἑπόμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας Κιβωτός θά κυκλοφορήσει τόν ἑπόμενο Ἰούνιο. Ὅσοι μπορεῖτε νά γράψετε κάτι γιά τό τεῦχος αὐτό θά εἶναι εὐπρόσδεκτο.
  
  γ)  Ἐπειδή ἡ ἐπιστολή δέν πρέπει νά εἶναι μακροσκελής, τό μήνυμα θά τό πάρετε ἀκούγοντας τό ἀρχεῖο Ο.Χ.Μ. 8/5/2011 πού βρίσκεται στά πολυμέσα τῆς ἱστοσελίδας μας.
Μέ πολλή ἀγάπη
Τό περιοδικό Κιβωτός.
Comments