Διαδικτυακή Συνάντηση

αναρτήθηκε στις 13 Οκτ 2010, 10:39 π.μ. από το χρήστη Admin Administrator

Αγαπητοί


Με την ευκαιρία του νέου εκκλησιαστικού έτους και την έναρξη των μαθημάτων για τα κατηχητικά σχολεία σκεφτήκαμε να πραγματοποιήσουμε μια διαδικτυακή συνάντηση μαζί σας. Σκοπός αυτής της επικοινωνίας είναι να δοθεί η δυνατότητα να παρουσιαστούν σκέψεις και προτάσεις που θα βοηθήσουν στη λειτουργία του κατηχητικού.

Για να γίνει πράξη αυτό το εγχείρημα απαιτείται αφενός ο ορισμός του κατάλληλου χρόνου, αφετέρου το κατάλληλο πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν, παρακαλείστε το συντομότερο όπως μας ενημερώσετε για τις ημέρες της εβδομάδας που διευκολύνεστε για μια τέτοια επικοινωνία καθώς και για την ώρα (σημειώστε ώρα Ελλάδος). Είναι αυτονόητο πως θα δηλώσετε την ώρα με βάση το δικό σας προγραμματισμό και όχι με βάση την αντίστοιχη ώρα Ελλάδος. Το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι το skype το οποίο διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο.

Εφόσον υπάρχει θετική ανταπόκριση από μέρους και με βάση τον προτεινόμενο προγραμματισμό θα ορίσουμε με νέο μήνυμα, ημέρα και ώρα δοκιμαστικής επικοινωνίας, που να εξυπηρετεί κατά το δυνατόν τους περισσότερους.

Περιμένουμε σύντομα απάντησή σας

Ἀρχ. Γεώργιος Μπίζας

Comments