ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ

αναρτήθηκε στις 20 Ιουλ 2011, 12:56 μ.μ. από το χρήστη π. Γεώργιος Μπίζας
                                                       Ἰούνιος 2011
Ἀγαπητοί φίλοι,
Χαίρετε πάντοτε,

                                           Ἐδῶ Ταΰγετος!

Μοσχοβολᾶ στήν ἐξοχή
θυμάρι καί λουλούδι,
λάμπει στά μέτωπα ἡ χαρά
καί μέρα νύχτα ἀντιλαλεῖ
χαρούμενο τραγούδι.

Ὅσοι ἔχετε ζήσει στίς χριστιανικές Κατασκηνώσεις τοῦ Ταϋγέτου σί-
γουρα ἔχετε τίς καλλίτερες ἀναμνήσεις. Γι᾽ αὐτό θελήσαμε νά σᾶς με-
ταφέρουμε μέσῳ τοῦ διαδικτύου τή δροσιά τοῦ Ταϋγέτου. Εἶναι πολύ
ὄμορφη ἡ ζωή στήν Κατασκήνωση. Εἶναι μιά εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ὅσοι
μποροῦν νά τήν ἀπολαύσουν εἶναι προνομιοῦχοι. Ὅσοι ἀδυνατοῦν
στήν Κατασκήνωση νά βρεθοῦν, ἔχουμε σκεφθεῖ κάτι καί γι᾽ αὐτούς
πού θά τούς εὐχαριστήσει καί θά τούς ἐνθουσάσει. Ἀποφασίσαμε νά
ἀφιερώσουμε ἕνα τριήμερο γιά τούς ἀποφοίτους τοῦ Κατηχητικοῦ.
Σᾶς περιμένει λοιπόν ἡ Κατασκήνωση τῆς Γ.Ε.Χ.Α. ἀπό τήν Κυριακή
21 Αὐγούστου ἕως τήν Τρίτη 23 Αὐγούστου. Μαζί σας θά ἔχετε σενδό-
νια, κουβέρτες καί τά ἀτομικά σας εἴδη.
Ἔτσι, γιά νά σᾶς ἀνοίξει ἡ ὄρεξη, ἄν θέλετε, ἀκοῦστε καί μιά ἐπικοι-
νωνία πού εἴχαμε στήν Κατασκήνωση μέ θέμα τόν ἅγιο Νεομάρτυρα
Μιχάλη τόν Πακνανᾶ, πού γιορτάζει στίς 9 Ἰουλίου. Εἶναι στά πολυ-
μέσα τῆς ἱστοσελίδας μας σέ δύο ἀρχεῖα μέ τίτλους Μιχάλης Πακνανᾶς
Α´ καί Μιχάλης Πακνανᾶς Β´.
Σᾶς περιμένουμε στόν Ταΰγετο

Περοδικό Κιβωτός


Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι τίς 15/8/2011
α) Στό τηλέφωνο 6948176706 (κ. Μπιτσάνης).
β) Στό email ekivotos@ekivotos.gr
Comments