Αρχική σελίδα


                                          Νέο!                                            
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ (ΤΕΥΧΟΣ 70)
&
ΑΚΟΥΣΤΕ
ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (20-12-2020) ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ-ΕΚΠΟΜΠΕΣ

 
                            ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ                            
            
   
             
         
ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΗΘΛΕΕΜ

Συγγραφέας:
Αρχιμ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

 Εκδόσεις: 
"ΣΩΤΗΡ"

    
 

Ἡ δοκιμασία τοῦ κορωνοϊοῦ,

εὐκαιρία προβληματισμοῦ!

  

Ἀγαπητά παιδιά,

   Τώρα πού δέν μποροῦμε νά ἔχουμε τίς τακτικές συγκεντρώσεις μας στό Κατηχητικό, γιά νά ἀποφύγουμε τόν ἰό, μποροῦμε νά ἐπικοινωνοῦμε διαδικτυακά. Τό πρῶτο μήνυμα πού παίρνετε τώρα εἶναι αὐτό καί συνοδεύεται καί ἀπό ἕνα μάθημα. Τό διαβάζετε καί θά εἶναι καλό νά τό διαδώσετε καί σέ φιλικά σας πρόσωπα.

   Δύο πράγματα νά ποῦμε τώρα σχετικά μέ τή δοκιμασία τοῦ ἰοῦ. Τό πρῶτο εἶναι ὅτι πάνω ἀπό τούς ἀνθρώπους εἶναι ὀ Θεός πού μᾶς ἀγαπᾶ καί φροντίζει πάντα γιά τό καλό μας. Ἀσφαλῶς καί αὐτή τή δοκιμασία θά τή χρησιμοποιήσει γιά τό καλό μας. Δηλαδή ἐπειδή ἔχουμε ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τόν Θεόν, εἶναι εὐκαιρία νά μετανοήσουμε καί νά ἐπιστρέψουμε στήν ἀγκαλιά τοῦ καλοῦ Πατέρα μας, τοῦ Θεοῦ. Νά μή λέμε!: «Γιατί, Θεέ μου», ἀλλά «Θεέ μου δέξαι με μετανοῦντα καί σῶσε με».

   Τό δεύτερο εἶναι αὐτό πού λέγει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί εἶναι ἐπίκαιρο. Τό βρίσκουμε στόν 126ον ψαλμό καί εἶναι τό ἑξῆς: «Ἐάν μή Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες· ἐάν μή Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων». Δηλαδή: Ἐάν δέν κτίσει τό σπίτι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, μάταια κοπιάζουν αὐτοί πού τό κτίζουν. Ἐάν δέν φυλάξει τήν πόλη ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, μάταια ἀγρυπνοῦν αὐτοί πού τήν φρουροῦν καί τήν προστατεύουν.

   Ἀπό τόν Θεόν λοιπόν ἐξαρτῶνται τά πάντα. Εἰς αὐτόν νά καταφεύγουμε ἰδίως τώρα  μέ τήν προσευχήν καί γνωρίζει Ἐκεῖνος πῶς θά μᾶς προστατεύσει. Καιρός προσευχῆς λοιπόν ἡ δοκιμασία αὐτή.

   Τό τελευταῖο πού ἔχουμε νά ποῦμε εἶναι νά μή ξεχάσουμε νά μελετήσουμε τό νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ ΚΙΒΩΤΟΣ. Θά τό βροῦμε στήν ἱστοσελίδα WWW.ekivotos.gr Νά δεῖτε τό τελευταῖο τεῦχος 70. 

   Ὁ Κατηχητής σας Ἀρχ. Γεώργιος Μπίζας

 


 


Καλῶς  ἤλθατε στήν ἰστοσελίδα τοῦ περιοδικοῦ «Κιβωτός»!


   Τό περιοδικό «Κιβωτός» εἶναι ἔκδοση τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας καί ἀπευθύνεται πρός ὅλους τούς νέους καί τίς νέες καί ὄχι μόνον. Ἀπεθύνεται καί πρός ὅσους αἰσθάνονται νέοι καί θέλουν νά ἐπικοινωνοῦν μέ τούς νέους.
   Ἡ ἰστοσελίδα προσφέρεται τώρα ἀναβαθμισμένη καί ἀνανεωμένη. Φυσικά ἐπαναπροδιορίζουμε τούς στόχους μας.
   Πρῶτος στόχος εἶναι ἡ ἄμεση ἐπικοινωνία μέ τούς ἀποφοίτους τῶν Κατηχητικῶν μας σέ ὁποιοδήποτε σημεῖο τῆς γῆς καί ἄν βρίσκονται. Εἶναι μεγάλο πρᾶγμα νά μποροῦμε κάθε στιγμή νά ἐπικοινωνοῦμε ἄμεσα καί χωρίς καθυστέρηση μέ τά συγχρονα μέσα ἐπικοινωνίας.
   Αὐτή τή δυνατότητα ἄς τήν ἀξιοποιήσουμε ὄσο μποροῦμε.
   Φυσικά θά δεχόμαστε μηνύματα, συνεργασίες καί κριτική ἀπό κάθε καλοπροαίρετο ἐπισκέπτη, πού θά τηρεῖ τούς κανόνες καλῆς ἐπικοινωνίας καί σεβασμοῦ πρός τούς ἄλλους.
   Δεύτερος στόχος εἶναι νά προσφέρουμε ὑλικό κατάλληλο γιά κατήχηση.
   Καταλαβαίνουμε ὅτι τό ἐγχείρημα εἶναι πολύ τολμηρό καί ἀπαιτεῖ γνώσεις καί προσπάθειες πού ξεπερνοῦν τίς δυνάμεις καί δυνατότητές μας. Θά προσπαθήσουμε ὅμως νά κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε, ἐλπίζοντας στήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καί στήν συμπαράσταση καί συνεργασία ἐμπείρων κατηχητῶν καί κατηχητριῶν πού ἀσφαλῶς θά ἐνδιαφερθοῦν καί θά προθυμοποιηθοῦν νά βοηθήσουν.
   Σᾶς καλωσορίζουμε λοιπόν στην ἀνανεωμένη ἰστοσελίδα τῆς «Κιβωτοῦ» καί εὐχόμαστε καλή συνεργασία.

   Σᾶς περιμένουμε μέ πολλή ἀγάπη, χαρά καί σεβασμό
   
   Περιοδικό ΚΙΒΩΤΟΣ


Κατώτερο Κατηχητικό

 • Τα λόγια μας.doc   251k - 24 Οκτ 2019, 9:50 μ.μ. από Παναγιώτης Μπιτσάνης (έκδ.1)
 • ΧΑΡΑ.pdf   371k - 9 Απρ 2019, 11:27 π.μ. από Παναγιώτης Μπιτσάνης (έκδ.1)
Εμφάνιση 2 αρχείων από τη σελίδα Κατώτερο Κατηχητικό.


Μέσο Κατηχητικό

 • 40 Μάρτυρες.pdf   570k - 19 Μαρ 2020, 12:37 π.μ. από Παναγιώτης Μπιτσάνης (έκδ.1)
 • Κάτι καλλίτερο ... ανώτερο.doc   176k - 7 Δεκ 2018, 12:03 μ.μ. από Παναγιώτης Μπιτσάνης (έκδ.1)
Εμφάνιση 2 αρχείων από τη σελίδα Μέσο Κατηχητικό.


 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

 • Ίσως είναι μια ευκαιρία... Σταμάτης Σπανουδάκης
  Αναρτήθηκε στις 19 Μαρ 2020, 12:46 π.μ. από το χρήστη Παναγιώτης Μπιτσάνης
 • ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
  Αναρτήθηκε στις 26 Μαρ 2015, 1:30 μ.μ. από το χρήστη Παναγιώτης Μπιτσάνης
 • ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΚΜΒΡΙΟΥ 2014
  Αναρτήθηκε στις 30 Δεκ 2014, 6:42 π.μ. από το χρήστη Παναγιώτης Μπιτσάνης
 • ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
  Αναρτήθηκε στις 24 Νοε 2014, 10:18 μ.μ. από το χρήστη Παναγιώτης Μπιτσάνης
 • ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
  Αναρτήθηκε στις 7 Οκτ 2014, 5:06 π.μ. από το χρήστη Παναγιώτης Μπιτσάνης
 • ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
  Αναρτήθηκε στις 12 Ιουλ 2014, 12:31 μ.μ. από το χρήστη Παναγιώτης Μπιτσάνης
Εμφάνιση αναρτήσεων 1 - 6 από 44. Προβολή περισσότερων »

Περιοδικό

 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ70.jpg   152k - 12 Δεκ 2020, 10:30 μ.μ. από Admin Administrator (έκδ.2)
 • ΚΙΒΩΤΟΣ 70.PDF   2750k - 12 Δεκ 2020, 10:27 μ.μ. από Admin Administrator (έκδ.1)
 • Εξώφυλλο τεύχους 69.jpg   127k - 24 Σεπ 2020, 4:36 π.μ. από Παναγιώτης Μπιτσάνης (έκδ.1)
Εμφάνιση 3 αρχείων από τη σελίδα Περιοδικό Κιβωτός.

Ανώτερο Κατηχητικό

 • ΑΝΩΤ. ΚΑΤ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο 11-12-10.pdf   263k - 22 Σεπ 2013, 8:37 π.μ. από π. Γεώργιος Μπίζας (έκδ.1)
  ‎Μάθημα 3o Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ  ‎
 • ΑΝΩΤ.ΚΑΤ. ΜΑΘΗΜΑ 2ο 16-10-2010.pdf   99k - 29 Νοε 2010, 5:15 π.μ. από π. Γεώργιος Μπίζας (έκδ.2)
  ‎Μάθημα 2ο Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ‎
 • ΑΝΩΤ.ΚΑΤ. ΜΑΘΗΜΑ 1ο 9-10-2010.pdf   70k - 22 Σεπ 2013, 8:37 π.μ. από π. Γεώργιος Μπίζας (έκδ.1)
  ‎Μάθημα 1ο Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ ‎
Εμφάνιση 3 αρχείων από τη σελίδα Ανώτερο Κατηχητικό.

Κηρύγματα

 • O.X.M. 13-10-2019 .mp3   40028k - 15 Οκτ 2019, 9:23 μ.μ. από Παναγιώτης Μπιτσάνης (έκδ.1)
 • Ο.Χ.Μ.12-10-2014.mp3   19408k - 11 Οκτ 2014, 9:16 π.μ. από Παναγιώτης Μπιτσάνης (έκδ.1)
 • Ο.Χ.Μ. 16-03-2014.mp3   17608k - 17 Μαρ 2014, 6:19 π.μ. από Παναγιώτης Μπιτσάνης (έκδ.1)
Εμφάνιση 3 αρχείων από τη σελίδα Κηρύγματα.